Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

Regulamin wypożyczalni modeli zdalnie sterowanych

Podlaskie Centrum Modelarskie

Wypożyczenie modeli zdalnie sterowany możliwe jest jedynie stacjonarnie pod adresem: Św. Rocha 13/15 lok. 103A, 15-879 Białystok. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy najmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.

W skład modelu zdalnie sterowanego wchodzą:  model zdalnie sterowany, zestaw akumulatorów- dwa komplety., ładowarka mikroprocesorowa z akcesoriami, zestaw narzędzi, zestaw części zamiennych, instrukcje obsługi, pokrowiec na model, moduł bluetooth do aparatury (tylko w modelach traxxas).

Model zdalnie sterowany- każdy model z oferty sklepu: modelarski.bialystok.pl/wypożyczalniamodeli. Model wydawany jest w pełni sprawny mechanicznie i elektronicznie. 

Zestaw narzędzi- niezbędny do przeprowadzenia serwisu, w którego skład wchodzi: kompletny zestaw kluczy Traxxas #3415, szczypce proste, smar w spray’u, klucz do kół 4in1.

Ładowarka mikroprocesorowa z akcesoriami- sprawna ładowarka sky rc e680 + multi kabel do ładowania + adaptery: xt90 męski- Trx żeński, xt90 męski- t-dean żeński, ec5 męski- trx żeński.

Zestaw akumulatorów- czyli jeden lub dwa akumulatory w zależności iloma akumulatorami jest zasilany model. Odpowiednio 2s, 3s,4s, w zależności od wypożyczonego modelu.

Zestaw części zamiennych- części najbardziej popularne do wymiany, w zależności od modelu, są to wahacze, zwrotnice, stabilizatory, drążki, zestaw zapasowych nakrętek do kół i śrub.

Instrukcje obsługi- oryginalna instrukcja obsługi wypożyczonego modelu + instrukcja użytkowania i przechowywania akumulatorów, instrukcja obsługi ładowarki oraz regulamin wypożyczania samochodów zdalnie sterowanych PCM.

Pokrowiec na model- pokrowiec modelarski dedykowany na wybrany wypożyczony model.

Wypożyczający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi modelu, instrukcją użytkowania akumulatorów, instrukcją ładowarki oraz z regulaminem wypożyczania modeli zdalnie sterowanych PCM.

W momencie wypożyczenia sprzętu NAJEMCA, deklaruje, iż zapoznał się z obowiązującym regulaminem oraz akceptuje wszystkie warunki WYNAJMUJĄCEGO.

Warunki wynajmu sprzętu

1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy najmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.

2. Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem, na czas określony podany przez NAJEMCĘ.

3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty kaucji decyduje wartość wypożyczonego sprzętu. 

4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.

5. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.

6. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie.

7. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne.

8. Jeśli sprzęt ulegnie awarii, obowiązkowe jest natychmiastowe dostarczenie go do wypożyczalni. W przeciwnym wypadku będą naliczane opłaty za wynajem do czasu zwrotu sprzętu.

9. Umowa zostaje zawarta na określony okres z możliwością jej przedłużenia, za zgodą Wynajmującego wyrażoną na piśmie.

10. Najemca zobowiązany jest przedstawić dowód tożsamości. Zobowiązuje się również do podpisania umowy wynajmu sprzętu. Moment podpisania umowy przez NAJEMCĘ, jest równoznaczny z akceptacją wszystkich warunków zawartych w regulaminie. 

Warunki wynajmu sprzętu

1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy najmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.

Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.

2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu..

4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.

Zobowiązania NAJEMCY

1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

2. NAJEMCA, w momencie wypożyczenia sprzętu, oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.

4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO. Najemca zobowiązuje się do tego, iż nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem. Obowiązkiem NAJEMCY jest zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem.

5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie.  NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania, kradzież lub dewastacje sprzętu.

6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.

7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji będą obciążały najemcę.

8. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

Zwrot sprzętu

1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA ponosi koszty mycia w kwocie 80 zł brutto.

Zerwanie umowy wynajmu

1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:

• samowolnego przedłużenia czasu użytkowania (niepoinformowanie WYNAJMUJĄCEGO o przedłużeniu umowy, brak kontaktu z NAJEMCĄ)

• używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem (użytkowanie w sposób niewłaściwy, dewastacja sprzętu, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w wypożyczonym sprzęcie)

2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia, a każdy dzień opóźnienia zwrotu podlega opłacie w wysokości 200% stawki podstawowej wynajmu.

Zasady płatności

1. Opłatę za wypożyczenie modelu uiszczamy z góry w sklepie stacjonarnym. Wystawiany jest paragon lub faktura (na życzenie klienta). 

2. Klient płaci z góry za wszystkie dni, na które deklaruje się wypożyczyć samochód zdalnie sterowany.

3. Za przekroczenie okresu wypożyczenia, klient płaci 100% stawki podstawowej pierwszej doby, za każdy kolejny dzień, czyli rozpoczęte 24 godziny. W przypadku przedłużenia umowy za zgodą Wynajmującego.

4. Klient płaci za wszystkie uszkodzone elementy, elektronikę, która uległa z powodu niewłaściwego użytkowania modelu. Aktualne stawki na stronie: modelarski.bialystok.pl

Dodatkowe opłaty

1. Uszkodzone elementy mechaniczne i elektroniczne w modelu.

2. W przypadku jazdy po wodzie, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za wymianę łożysk, które na skutek działania wody zostały zdegradowane, zapiekły się lub są uszkodzone, trzeszczą, są suche. W przypadku dostania się wody do silnika, zostanie naliczona opłata za zestaw naprawczy do silnika oraz koszt naprawy. W przypadku dostania się wody do odbiornika, serwomechanizmu lub aparatury, w momencie nieprawidłowego działania tych elementów, będą naliczane opłaty za nowe części lub ich zamienniki, zgodnie ze stawkami na stronie: modelarski.bialystok.pl, w przypadku braku elementów na stronie modelarski.bialystok.plstawki które obowiązują są identyczne co na stronach dostawców.

3. Za akumulatory w przypadku ich niewłaściwego użytkowania.

4. Za czyszczenie modelu.

5. Za zagubione części zamienne i elementy zestawu narzędzi.

Zasady użytkowania Modelu zdalnie sterowanego:

Zabrania się:

- jazdy po wodzie

- jazdy po błocie

- topienia modelu w wodzie

Unikać należy:

- jazdy po terenie na którym leżą rozbite kawałki szkła

- jazdy w miejscach, gdzie są stałe przeszkody np. kosze na śmieci, drzewa, słupy, wysokie krawężniki

Zaleca się:

- użytkować model w miejscach równych np. duże podwórka, duże puste parkingi, 

- w miejscach, gdzie nie ma osób trzecich

- z daleka od ulic

Cennik oraz okres wypożyczenia

W skład modelu zdalnie sterowanego wchodzą: model zdalnie sterowany, zestaw akumulatorów- dwa komplety., ładowarka mikroprocesorowa z akcesoriami, zestaw narzędzi,  zestaw części zamiennych, instrukcje obsługi, pokrowiec na model, moduł bluetooth do aparatury (tylko w modelach traxxas)

Za dopłatą można wypożyczyć dodatkowy zestaw akumulatorów:

-skala 1:18-1:12  + 20 zł

-skala 1:10  + 30 zł

-skala 1:8-1:7 + 40 zł

-skala 1:6-1:5 + 60 zł

Modele z oferty: 

Jedna doba, czyli 24 godziny od momentu wypożyczenia sprzętu:

skala 1:18-1:12  50 zł

skala 1:10  70 zł

skala 1:8-1:7  100 zł

skala 1:6-1:5  130 zł

Każda kolejna doba:

skala 1:18-1:12  50 zł + 30 zł

skala 1:10  70 zł + 40 zł

skala 1:8-1:7  100 zł + 60 zł

skala 1:6-1:5  130 zł + 80 zł

Administratorem danych osobowych Najemców jest Wypożyczalnia modeli zdalnie sterowanych Podlaskie Centrum Modelarskie, ul. Św. Rocha 13/15 lok 103a

15-879 Białystok

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jest stosowane w krajach UE od 25 maja 2018r. RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący. Dane osobowe osób wynajmujących narzędzia takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) oraz f) RODO), której Najemca jest stroną. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia i wykonania  umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów. Nie podanie danych, skutkuje brakiem zawiązania umowy wynajmu.

Najemca ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

– przenoszenia danych

– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy  w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na: 

–  dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu)

– zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży. 

PRZED WYPOŻYCZENIEM MODELU NALEŻY ZADZWONIĆ I ZAPYTAĆ O DOSTĘPNOŚĆ MODELI.

MODELE DO WYPOŻYCZENIA: 

Traxxas X-maxx

Traxxas E -revo 2.0

Traxxas Slash 4x4 vxl

Traxxas Slash 2wd brushless

Traxxas Stampede 4x4 vxl

Traxxas Sledge

Traxxas Xrt

Traxxas Rustler

Traxxas Defender

Traxxas 4tec. 2.0 Mustang

Traxxas 4tec. 3.0 Hot rod

Arrma Felony

Carson Virus 4.1

Maverick Strada Xt brushless

Maverick Ion sc

BlackZon Smyter

BlackZon Slyder